Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.01.2018 - 15:36  //  aktualizácia: 09.01.2018 - 15:40  //  zobrazené: 481

Novoročné stretnutie

Nových dvanásť mesiacov roku 2018 otvoril primátor mesta Branislav Grimm tradičným zvykom úprimného vzájomného podania si rúk so želaním všetkého dobrého počas novoročného prípitku v pondelok 8. januára 2018. Z toho dôvodu pozval do Domu kultúry Senica na novoročné stretnutie predstaviteľov samosprávy mesta, štátnej a verejnej správy, podnikateľského sektora, kultúrnych a športových inštitúcií, či organizácií tretieho sektora.

Toto stretnutie využil na poďakovanie všetkým, ktorí vykonávajú, či už v oblasti podnikateľskej, zamestnanosti, na rôznych úsekoch spoločenského, verejného, štátneho života, či služieb občanom veľa svedomitej, poctivej práce. Poďakoval za spoluprácu a podporu športových, kultúrnych, spoločenských podujatí mesta i rôznych benefičných akcií, za aktivity, ktoré prispeli k  úspešnému rozvoju Senice. „Naše mesto teší a sú preň veľmi dôležité úspechy všetkých inštitúcii, každej firmy, spoločnosti, živnostníka, organizácie, či samotných občanov,“ povedal primátor a dodal želanie do roku 2018: „Verím, že aj v nadchádzajúcom roku bude naša spolupráca sprevádzaná korektným prístupom, nadšením a úprimnou snahou spoločne meniť veci k lepšiemu. Prijmite ešte raz úprimné poďakovanie."

Stretnutie bolo tiež platformou na priateľské rozhovory, zamýšľanie sa nad novými projektmi a vzájomnú spoluprácu.

Večer spríjemnila kapela Krojovanka, ochutnávka kvalitných slovenských vín od spoločnosti Golguz a recepcia od COOP Jednota.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!