Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.10.2017 - 09:17  //  aktualizácia: 04.10.2017 - 09:18  //  zobrazené: 240

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica prenajať svoj majetok - časť pozemku o výmere 2,0 m2  registra C KN v k.ú. Senica  p.č. 3/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 12778 m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9. a VZN č.1. o zásadách hospodárenia  s majetkom mesta Senica, žiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/69, 905 01 Senica, IČO: 40204260, na dobu určitú 5 rokov. Účel prenájmu je užívanie časti pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia, podsvietenej reklamnej vitríny, o rozmeroch 1,70m x 1,14m.

 

PRÍLOHY

najom_pozemok_Hromek

(pdf - 274.93 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!