Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.02.2018 - 14:51  //  aktualizácia: 14.02.2018 - 14:54  //  zobrazené: 291

Žiadosti o dotáciu do 28. februára

Žiadosti o dotáciu do 28.2.2018

Fyzické (podnikatelia) a právnické osoby a organizácie 3. sektora môžu podávať žiadosti na Mesto Senica o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Žiadosť musí byť v súlade s Manuálom mesta Senica na predkladanie a vyúčtovanie žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 20/2015. Žiadosti je treba doručiť na MsÚ Senica do 28. februára 2018. K žiadosti je potrebné doložiť dve prílohy:

1. doklad o registrácii (fotokópia) v príslušnom registri, nie starší ako 3 mesiace,

2. výpis z registra trestov právnických osôb, nie starší ako 3 mesiace.

 

Jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 žiadosti v rozpočtovom roku.

O pridelení dotácie nad 3.320 € konkrétnym žiadateľom rozhodne Zastupiteľstvo Mesta Senica na návrh príslušnej komisie. Príslušné komisie posúdia žiadosti do 3.320 € vrátane do 30.04. príslušného kalendárneho roka vrátane.

 

Ivan Tobiáš, MsÚ Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!