Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.10.2017 - 15:28  //  aktualizácia: 13.10.2017 - 14:25  //  zobrazené: 4642

Doplnené: Zmeny na poste zástupcov primátora

Primátor mesta Senica Branislav Grimm  11. októbra 2017 odvolal  Martina Lidaja a Jána Hurbana  z funkcií 1. a 2.  zástupcu primátora.  Primátor mesta obom poďakoval za doterajšiu spoluprácu. 

Pristúpil som k tomuto kroku po viacerých rokovaniach so zástupcami primátora, ktorých témou bolo hodnotenie našej vzájomnej spolupráce, spôsob a kvalita plnenia úloh vyplývajúcich z poverenia pre oboch zástupcov. Dospeli sme k záveru, že ďalšia spolupráca na úrovni primátora  a zástupcov nie je možná,“ zhrnul príčiny odvolania primátor Branislav Grimm.  „Na margo nenaplnených ambícií a vízií prezentovaných zástupcami na sociálnej sieti podotýkam, že priestor  na presadzovanie mali okrem plnenia úloh, ktoré im vyplývali  z ich rozsiahleho  poverenia  na výkon funkcie,   aj v účasti na rokovaniach mestskej rady, mestských výborov,  komisií  mestského zastupiteľstva a v ďalších orgánoch zriadených  primátorom mesta, taktiež  v pracovných  skupinách vytvorených pre jednotlivé projekty a úlohy,“ doplnil primátor Senice. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení je od 1. apríla 2010 výhradnou právomocou  primátora  poveriť zastupovaním primátora  vybraného poslanca mestského zastupiteľstva. „Zástupcovia primátora mi  písomne predložili  stanovisko vzdať sa funkcie  zástupcov, avšak zákon túto možnosť neupravuje. Vzdať sa môžu len poslaneckého mandátu, s ktorým  logicky zaniká aj pozícia zástupcu primátora. Pri odvolaní Martina Lidaja a Jána Hurbana som akceptoval ich písomné stanovisko vzdať sa funkcie zástupcov, čím som im umožnil naďalej vykonávať poslanecký mandát,“ dodal primátor Branislav Grimm.

Primátor Senice poverí výkonom funkcie zástupcu primátora  18. októbra poslankyňu mestského zastupiteľstva v Senici Elenu Valáškovú. Pani poslankyňa  má skúsenosti z práce v samospráve, keď vykonávala funkciu prednostky MsÚ v Brezovej pod Bradlom . Na Mestskom úrade v Senici pracovala na referáte regionálneho rozvoja. Od roku 2013  do júla 2017 pôsobila ako riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb, n.o. Senica.   Elena Valášková  bola na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri 2014 poverená oprávnením  zvolávať a viesť  zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch,  ak tak neurobí primátor alebo zástupcovia primátora.   Presný rozsah  právomocí novej zástupkyne primátora bude známy po vzájomnom rokovaní  a odovzdaní poverenia 18. októbra. Medzi povinnosti bude určite patriť  spolupráca a koordinácia činnosti mestských výborov, komisií pri mestskom zastupiteľstve. Ďalej agenda súvisiaca s rozvojom mesta, spolupráca s tretím sektorom a kompetencie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení.  

Odvolaním zástupcov primátora sa Martinovi Lidajovi a Jánovi Hurbanovi skončilo členstvo v mestskej rade. Nová zástupkyňa primátora sa automaticky stane členkou mestskej rady. Na základe poslaneckého mandátu budú Martin Lidaj a Ján Hurban naďalej vykonávať  funkcie sobášiacich.

Primátor Senice Branislav Grimm bude o odvolaní zástupcov primátora a o poverení novej zástupkyne primátora mesta informovať na rokovaní mestského zastupiteľstva 14. novembra.  S poslancami Martinom Lidajom a Jánom Hurbanom  bude spolupracovať na úrovni orgánov mesta.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!