senica.sk - Úradná tabuľa http://www.senica.sk/ Úradná tabuľa on senica.sk Tue, 16 Jan 2018 08:48:47 GMT Tue, 16 Jan 2018 08:48:47 GMT sk Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4100-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4100-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Wed, 10 Jan 2018 13:27:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4095-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4095-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tue, 09 Jan 2018 13:06:00 GMT Všeobecne záväzné nariadenie č. 16_2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Senica_Zmeny a doplnky č. 1_2017 http://www.senica.sk/clanok/4084-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-16-2017-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-uzemneho-planu-mesta-senica-zmeny-a-doplnky-c-1-2017 http://www.senica.sk/clanok/4084-vseobecne-zavazne-nariadenie-c-16-2017-ktorym-sa-vyhlasuje-zavazna-cast-uzemneho-planu-mesta-senica-zmeny-a-doplnky-c-1-2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 16_2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Senica_Zmeny a doplnky č. 1_2017 Fri, 29 Dec 2017 10:23:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4077-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4077-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Wed, 20 Dec 2017 11:59:00 GMT Slovenská sporiteľňa ruší pobočku v Sotine http://www.senica.sk/clanok/slovenska-sporitelna-rusi-pobocku-v-sotine http://www.senica.sk/clanok/slovenska-sporitelna-rusi-pobocku-v-sotine Slovenská sporiteľňa ruší pobočku v Sotine Wed, 20 Dec 2017 10:22:00 GMT Dodatok č. 3 k VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica http://www.senica.sk/clanok/dodatok-c-3-k-vzn-c-49-2013-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ziaka-skol-a-skolskych-zariadeni-v-posobnosti-mesta-senica http://www.senica.sk/clanok/dodatok-c-3-k-vzn-c-49-2013-o-urceni-vysky-financnych-prostriedkov-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ziaka-skol-a-skolskych-zariadeni-v-posobnosti-mesta-senica Dodatok č. 3 k VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica Tue, 19 Dec 2017 09:38:00 GMT Prerušenie konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, I. etapa http://www.senica.sk/clanok/prerusenie-konania-o-vydanie-stavebneho-povolenia-na-stavbu-cyklisticka-trasa-zeleznicna-stanica-sotina-i-etapa http://www.senica.sk/clanok/prerusenie-konania-o-vydanie-stavebneho-povolenia-na-stavbu-cyklisticka-trasa-zeleznicna-stanica-sotina-i-etapa Prerušenie konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, I. etapa Mon, 18 Dec 2017 10:59:00 GMT Verejná vyhláška - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybky http://www.senica.sk/clanok/verejna-vyhlaska-projekt-jednoduchych-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-rybky http://www.senica.sk/clanok/verejna-vyhlaska-projekt-jednoduchych-pozemkovych-uprav-v-katastralnom-uzemi-rybky Verejná vyhláška - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Rybky Mon, 18 Dec 2017 10:57:00 GMT Oznam MsÚ http://www.senica.sk/clanok/4064-oznam-msu http://www.senica.sk/clanok/4064-oznam-msu Oznam MsÚ Mon, 18 Dec 2017 10:55:00 GMT VZN mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018 http://www.senica.sk/clanok/vzn-mesta-senica-c-3a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2018 http://www.senica.sk/clanok/vzn-mesta-senica-c-3a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2018 VZN mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018 Fri, 15 Dec 2017 12:15:00 GMT Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom http://www.senica.sk/clanok/zmena-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom http://www.senica.sk/clanok/zmena-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Fri, 15 Dec 2017 12:13:00 GMT Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom http://www.senica.sk/clanok/4073-zmena-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom http://www.senica.sk/clanok/4073-zmena-vzn-c-64-o-nakladani-s-komunalnym-odpadom-a-drobnym-stavebnym-odpadom Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Fri, 15 Dec 2017 09:49:00 GMT VZN č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018 http://www.senica.sk/clanok/vzn-c-3a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2018 http://www.senica.sk/clanok/vzn-c-3a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-pre-rok-2018 VZN č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018 Fri, 15 Dec 2017 09:47:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4061-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4061-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Fri, 15 Dec 2017 09:01:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4060-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4060-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Fri, 15 Dec 2017 09:00:00 GMT Územné rozhodnutie - Rezidencia Vyhliadka - rodinné domy + dopravná a technická infraštruktúra http://www.senica.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-rezidencia-vyhliadka-rodinne-domy-dopravna-a-technicka-infrastruktura http://www.senica.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-rezidencia-vyhliadka-rodinne-domy-dopravna-a-technicka-infrastruktura Územné rozhodnutie - Rezidencia Vyhliadka - rodinné domy + dopravná a technická infraštruktúra Thu, 14 Dec 2017 13:51:00 GMT Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva TTSK 2016 - 2020 http://www.senica.sk/clanok/sprava-o-hodnoteni-vplyvov-strategickeho-dokumentu-program-odpadoveho-hospodarstva-ttsk-2016-2020 http://www.senica.sk/clanok/sprava-o-hodnoteni-vplyvov-strategickeho-dokumentu-program-odpadoveho-hospodarstva-ttsk-2016-2020 Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva TTSK 2016 - 2020 Tue, 12 Dec 2017 14:10:00 GMT Výzva občanom - náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov http://www.senica.sk/clanok/vyzva-obcanom-nahradne-uzivanie-polnohospodarskych-pozemkov http://www.senica.sk/clanok/vyzva-obcanom-nahradne-uzivanie-polnohospodarskych-pozemkov Výzva občanom - náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov Mon, 11 Dec 2017 09:41:00 GMT Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s. http://www.senica.sk/clanok/vyzva-zapadoslovenska-distribucna-a-s http://www.senica.sk/clanok/vyzva-zapadoslovenska-distribucna-a-s Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s. Thu, 07 Dec 2017 09:17:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4040-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4040-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Wed, 06 Dec 2017 15:45:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4039-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4039-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Wed, 06 Dec 2017 15:12:00 GMT V piatok sa budú preskúšavať sirény http://www.senica.sk/clanok/4036-v-piatok-sa-budu-preskusavat-sireny http://www.senica.sk/clanok/4036-v-piatok-sa-budu-preskusavat-sireny V piatok sa budú preskúšavať sirény Wed, 06 Dec 2017 10:11:00 GMT Pozvánka na 20. riadne zasadnutie MsZ http://www.senica.sk/clanok/pozvanka-na-20-riadne-zasadnutie-msz http://www.senica.sk/clanok/pozvanka-na-20-riadne-zasadnutie-msz Pozvánka na 20. riadne zasadnutie MsZ Tue, 05 Dec 2017 10:45:00 GMT Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania stavby Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, Senica, I. etapa http://www.senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-stavby-cyklisticka-trasa-zeleznicna-stanica-sotina-senica-i-etapa http://www.senica.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upustenie-od-ustneho-konania-stavby-cyklisticka-trasa-zeleznicna-stanica-sotina-senica-i-etapa Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania stavby Cyklistická trasa Železničná stanica – Sotina, Senica, I. etapa Mon, 04 Dec 2017 11:57:00 GMT Oznam MsÚ http://www.senica.sk/clanok/oznam-msu http://www.senica.sk/clanok/oznam-msu Oznam MsÚ Mon, 04 Dec 2017 10:32:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4024-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4024-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Fri, 01 Dec 2017 12:19:00 GMT Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 http://www.senica.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2018 http://www.senica.sk/clanok/navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-na-i-polrok-2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 Thu, 30 Nov 2017 09:18:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4019-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4019-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Thu, 30 Nov 2017 09:16:00 GMT Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov http://www.senica.sk/clanok/4018-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov http://www.senica.sk/clanok/4018-spravne-konanie-vo-veci-vydania-suhlasu-na-vyrub-stromov Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Thu, 30 Nov 2017 09:16:00 GMT Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2018 - 2020 http://www.senica.sk/clanok/navrh-rozpoctu-mesta-senica-na-roky-2018-2020 http://www.senica.sk/clanok/navrh-rozpoctu-mesta-senica-na-roky-2018-2020 Návrh rozpočtu mesta Senica na roky 2018 - 2020 Wed, 29 Nov 2017 16:33:00 GMT