Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.10.2017 - 10:45  //  aktualizácia: 09.10.2017 - 10:51  //  zobrazené: 128

Verejná vyhláška - deratizácia

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje deratizáciu (opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov). Všetkým povinným subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov vyzýva vykonať deratizáciu v termíne od 16. októbra 2017 do 31. októbra 2017.

Viac informácií v prílohe: Výzva RÚVZ

 

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta Senica

 

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!