Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Poslanci MSZ

Mestské zastupiteľstvo 2014 - 2018

Mgr. Ivana Mičová

Mgr. Ivana Mičová

Čáčov
Volebný obvod: 1
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: ivanamicova284@gmail.com / Telefón: +421 907 591 776 /

Ing. Emília Wágnerová

Ing. Emília Wágnerová

Čáčov
Volebný obvod: 1
Politická strana: SMER-SD
Facebook: / E-mail: wagnerova.emilia@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Peter Pastucha

Mgr. Peter Pastucha

Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Volebný obvod: 2
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: mgrpeter9@gmail.com / Telefón: +421 905 820 161 /

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Filip Lackovič

Kalinčiakova, Železničná, Kasárenská, Palárikova, Tehelná
Volebný obvod: 2
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: lackovic.fil@gmail.com / Telefón: +421 907 682 048 /

Bc. Pavol Krutý

Bc. Pavol Krutý


Volebný obvod: 3 - Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova,
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: me@palikruty.com / Telefón: +421 905 242 182 /

Ing. arch. Martin Čonka

Ing. arch. Martin Čonka

Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Volebný obvod:
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: martin.conka77@gmail.com / Telefón: /

Mgr. Marián Žúrek

Mgr. Marián Žúrek

Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Volebný obvod: 3
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: marian.zurek.1@gmail.com / Telefón: +421 948 529 828 /

Ing. Peter Švec

Ing. Peter Švec

Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná, Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica, Robotnícka
Volebný obvod: 3
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: peter.svec@atis.sk / Telefón: +421 905 716 052 /

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Peter Hutta

Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Volebný obvod: 4
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: huttaptr@gmail.com / Telefón: +421 905 544 973 /

RNDr. Ľubica Krištofová

RNDr. Ľubica Krištofová

Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Volebný obvod: 4
Politická strana: SZS
Facebook: / E-mail: kristofova.lubica@zupa-tt.sk / Telefón: +421 905 297 374 /

Ing. Daša Bartošová

Ing. Daša Bartošová

Hviezdoslavova, Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
Volebný obvod: 4
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: b.dasa.b@gmail.com / Telefón: +421 905 959 477 /

Mgr. Vladimír Včelka

Mgr. Vladimír Včelka

J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Volebný obvod: 5
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: vcelakiki1@pobox.sk / Telefón: +421 915 959 064 /

Mgr. Jakub Nedoba

Mgr. Jakub Nedoba

J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Volebný obvod: 5
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: jakub.nedoba@gmail.com / Telefón: +421 903 686 910 /

Ing. Stanislava Halašová

Ing. Stanislava Halašová

J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Volebný obvod: 5
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: haki@se.psg.sk / Telefón: +421 907 779 729 /

Ing. Jarmila Drinková

Ing. Jarmila Drinková

J. Mudrocha, Sotinská 1345, 1421, 1474, 1592, Sv. Cyrila a Metoda, 2870, 2871, Gen. L. Svobodu, L. Novomeského 1349, 1350, Sadová, Sotinská 1373, 1475, 1589, 1590, 1591, Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873, Sv. Gorazda
Volebný obvod: 5
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: jarmilka44@atlas.sk / Telefón: +421 907 776 526 /

Ing. Martin Lidaj

Ing. Martin Lidaj

L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Volebný obvod: 6
Politická strana: SMER-SD
Facebook: / E-mail: martin.lidaj@senica.sk / Telefón: +421 34 6512594 /

Ing. Mgr. Martin Džačovský

Ing. Mgr. Martin Džačovský

L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Volebný obvod: 6
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: martin@aal.sk / Telefón: +421 34 6515097 /

Ing. Ján Hurban

Ing. Ján Hurban

L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Volebný obvod: 6
Politická strana: Strana TIP
Facebook: / E-mail: jan.hurban@senica.sk / Telefón: +421 34 6512594 /

MUDr. Jozef Gembeš

MUDr. Jozef Gembeš

L. Novomeského 1217, S. Jurkoviča, Sotinská 693, 694, Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fándlyho, L. Novomeského 1210, 1211, 1212, 213, 1214, 1215, 1216, Rovenská, Štefana Pilárika
Volebný obvod: 6
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: mudr.gembes@stonline.sk / Telefón: +421 905 779148 /

Ing. Elena Valášková

Ing. Elena Valášková

Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Volebný obvod: 7
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: valaskova.senica@gmail.com / Telefón: /

Ing. Roman Sova

Ing. Roman Sova

Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Volebný obvod: 7
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: sovaroman@stonline.sk / Telefón: +421 905 387 081 /

Ing. Ľubica Vyletelová

Ing. Ľubica Vyletelová

Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Volebný obvod: 7
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: vyletelovalubica@stonline.sk / Telefón: +421 904 127 273 /

Ing. Pavol Kalman

Ing. Pavol Kalman

Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Volebný obvod: 7
Politická strana: KDH, SaS, SDKÚ- DS
Facebook: / E-mail: pavol.kalman@gmail.com / Telefón: /

Jaroslav Kaščák

Jaroslav Kaščák

Štefánikova 696, 701, 702, 703, 704, 725, 726, 1377, 1598, Hollého, Komenského, Štefánikova 712, 723, 724, 1317, 1435, 1441, 1559, Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina Braxatorisa, Štefánikova 707, 709, 719, 720, 721, 722, 3013, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP
Volebný obvod: 7
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: j.kascak@tssenica.sk / Telefón: +421 905 493 471 /

Ivan Paveska

Ivan Paveska

Brestové, Kunov
Volebný obvod: 8
Politická strana: NEKA
Facebook: / E-mail: ivan.paveska@atlas.sk / Telefón: +421 917 378 902 /

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!